Wij vinden jouw privacy belangrijk

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Schouten Zekerheid Holding B.V. en de aan hem gelieerde ondernemingen. Wanneer jij bij Schouten Zekerheid solliciteert verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij met deze gegevens omgaan. Je leest welke gegevens wij van jou verwerken. Door het versturen van een sollicitatie, ga jij akkoord met het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens staat jouw belang centraal. Onze uitgangspunten daarbij zijn:
  • Wij behandelen jouw gegevens zorgvuldig. Wij zullen ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
  • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen.- Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
  • Wij verwerken persoonsgegevens alleen ten behoeve van werving en selectie binnen onze organisatie.
  • Wij informeren jou over jouw rechten op het gebied van Privacy.
  • Wij gaan adequaat om met jouw verzoeken betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over jou gaan. Schouten Zekerheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de redenen zoals benoemd in deze verklaring. Wanneer wij geen gegevens van jou ontvangen, kunnen wij jouw sollicitatie niet verwerken.

Waarvoor gebruikt Schouten Zekerheid jouw persoonsgegevens?


Schouten Zekerheid verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) ten behoeve van het werving- en selectieproces. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, taal, opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen enzovoort) en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties et cetera). Wij gebruiken deze gegevens niet zonder toestemming voor andere doeleinden.

Opgemerkt dient te worden dat indien jij ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Schouten Zekerheid verstrekt, jij daarmee toestemming aan Schouten Zekerheid geeft om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden.

Hoe lang bewaart Schouten Zekerheid jouw gegevens?


Schouten Zekerheid bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard, tenzij wij een arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten. De wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Schouten Zekerheid bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard, tenzij wij een arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten. De wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, zal Schouten Zekerheid toestemming vragen om de persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden te bewaren. Na het verstrijken van de consent periode worden de gegevens verwijderd.

Akkoordverklaring


De sollicitant geeft toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen Schouten Zekerheid en de met haar in een groep verbonden vennootschappen ten behoeve van het werving -en selectieproces. De sollicitant kan deze toestemming op ieder moment intrekken.

Schouten Zekerheid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database, eerder dan de bewaartermijn van 12 maanden.

Vragen, opmerkingen of klachten?


Indien je vragen of opmerkingen hebt over vacatures of de sollicitatieprocedure, dan kun je daarover contact opnemen met de afdeling HR via hr@schoutenzekerheid.nl.

Bij vragen of klachten over het verwerken van je gegevens kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming kun je ook benaderen indien je gebruik wilt maken van één van je rechten en kun je bereiken per e-mail via solliciteren@schoutenzekerheid.nl of per post:

Schouten Zekerheid
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Rivium Quadrant 81
2909 LC Capelle aan den IJssel